אודות התלמוד

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל. אין לך ספר אחר, המבטא את הצדדים המרובים השונים של מהות העם היהודי ודרכו הרוחנית, ואין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים, להלכה ולמעשה, גם בחיי הרוח וגם באורח-החיים היומיומי של אדם מישראל. התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) – "התלמוד לכל".

תלמוד שטיינזלץ

התלמוד המבואר הוא מהדורה מהפכנית של התלמוד הבבלי בעריכת הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ). "מגמתו היסודית של פירוש זה היא, לתת מכשיר בידי הרוצים ללמוד את התלמוד ואינם מסתפקים בלימוד שטחי בלבד – להבין את עולם התלמוד ולהכירו קירבה יתרה, גם אם לא היתה להם כמעט כל הכנה מוקדמת. פירוש זה כולל, למעשה, בתוכו את רובה המכריע של הספרות הפרשנית של התלמוד, וכל דבר חשוב שצריך ל"עיקר פשוטו" מצא את מקומו בפירוש זה, בצורה זו או אחרת." מהדורה זו של התלמוד מנוקדת ומפוסקת במלואה.

הדף היומי

הדף היומי
הדף היומי של מהדורת שטיינזלץ בצירוף ההקדמות והסיכומים, ותקציר 'עיקר הדף' מדי יום.
סדרת הלימוד יע"ל קג"מ

בתלמוד מובאות מאות מחלוקות בין אביי לרבא וככלל ההלכה היא כרבא חוץ משישה מקרים שסימנם הוא יע"ל קג"מ – ראשי התיבות של הסוגיות בהן נפסקה ההלכה כאביי. סדרת הלימוד פותחת בהקדמה אודות אביי ורבא והוויותיהם, וסדרה קצרה על כל סוגיא הכוללת: שיעורי פתיחה ועיון ממגוון מרצים, ושיעורי סיכום מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ). בדף הלימוד ניתן לצפות בשיעורים לצד תקצירים, ודפי התלמוד המבואר, ובצירוף הקדמות, הסברים, הרחבות, ועוד.

לדף התוכנית


לימוד מסכת תענית

עניינה של המסכת בצומות ציבור ותעניות יחידים שנקבעו בעקבות מצב אקלימי חריג או עקב מאורעות היסטוריים יוצאי דופן. עיקרה של התענית נובע מתוך הכרה שמאורעות בעולם אינם מתרחשים בדרך מקרה וללא סיבה, אלא כשם שיש סיבות חומריות למאורעות שאירעו, כך יש להם סיבות רוחניות ומוסריות. משום כך כל פורענות הבאה על הציבור או על היחיד יש לה תפקיד או משמעות. הצום ועינוי הנפש אינם התכלית, אלא רק האמצעי, ואילו התפילה, הצדקה, חשבון הנפש, וקבלת תיקון לעתיד הם עיקרה של התענית.   
  
תכנית הלימוד נערכה לקראת "יום הלימוד העולמי" לציון סיום הוצאת התלמוד הבבלי המבואר בראש חודש כסליו, ל' בחשון  התשע"א, 7 בנובמבר 2010. הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) העביר שיעור שבועי על כל אחד מ31 הדפים, ושיעור סיכום על כל פרק. במקביל שורה של מרצים מרקעים והשקפות שונות העבירו שיעור על כל דף. את השיעורים ניתן לראות בדפי הלימוד, בצירוף תקצירים ודפי התלמוד המבואר, והקדמות וסיכומים למסכת ולפרקים. 

לדף התכנית
אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."
הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".


 

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.