"הזוג, אביי ורבא, הינם אחד מזוגות החכמים המפורסמים ביותר בתלמוד, ואל הויכוחים ביניהם, המכונים "הוויות דאביי ורבא", התייחסו בדורות הבאים כאל מהותו של התלמוד. ואכן, מבחינות רבות מהווים אותם ויכוחים את חוט השידרה של הדיון התלמודי. אפשר למצוא בדיונים אלו תשובות כמעט לכל השאלות המופיעות בתלמוד." מתוך אישים בתלמוד הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ).   


בתלמוד מובאות מאות מחלוקות בין אביי לרבא וככלל ההלכה היא כרבא חוץ משישה מקרים שסימנם הוא יע"ל קג"מ – ראשי התיבות של הסוגיות בהן נפסקה ההלכה כאביי. סדרת הלימוד פותחת בהקדמה אודות אביי ורבא והוויותיהם, וסדרה קצרה על כל סוגיא הכוללת: שיעורי פתיחה ועיון ממגוון מרצים, ושיעורי סיכום מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ). בדף הלימוד ניתן לצפות בשיעורים לצד תקצירים, ודפי התלמוד המבואר, ובצירוף הקדמות, הסברים, הרחבות, ועוד.                                                             לצפייה בתוכנייה  

לדף הלימוד

פתיחה ללימוד י.ע.ל ק.ג.מפתיחה ללימוד י.ע.ל ק.ג.מ

לדף הלימוד

אוש שלא מדעתאוש שלא מדעת

לדף הלימוד

ד זומםד זומם

לדף הלימוד

חי העומד מאליוחי העומד מאליו

לדף הלימוד

ידושין שלא נמסרו לביאהידושין שלא נמסרו לביאה

לדף הלימוד

ילוי דעת בגטילוי דעת בגט

לדף הלימוד

ומר אוכל נבלות להכעיסומר אוכל נבלות להכעיס